Aktualności


Jubileusz 50 lecia OSM Maluta - zdjęcia , film

[18.12.2013]Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Dworze Gdańskim, która powstała na Żuławach w lipcu 1963 roku, w dniu 10 grudnia 2013 obchodziła okrągłą rocznicę półwiecza działalności.

Z tej okazji zorganizowała uroczystą akademię w Żuławskim Ośrodku Kultury.

Uczestnikami byli spółdzielcy – producenci mleka, przedstawiciele kadry kierowniczej i pracowników oraz dostojni goście, reprezentujący administrację branży rolniczej, regionalnej i spółdzielczej.

Po wprowadzeniu sztandaru i hymnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Szczotka powitał zebranych, a Prezes Zarządu Ryszard Masalski przedstawił rys historyczny Spółdzielni od powstania do współczesności.

Zobrazował to film, stworzony na okoliczność jubileuszu, zawierający materiał archiwalny
z momentu otwarcia zakładu w 1963 roku, cytowane wspomnienia pierwszych władz Spółdzielni, fotografie z kolejnych rocznic 25., 30., 35., 40. obchodów, zakończony aktualną prezentacją zakładu.

Wieloletnia aktywność i wysiłek członków Spółdzielni, producentów mleka, pracowników i działaczy przekładające się na rozwój Spółdzielni zostały podkreślone i uhonorowane zasłużonymi wyróżnieniami.

 
Uroczystość umilił występ zespołu jazzowego.
 
 

 
   
  

01

02

04

05

06

07

 

 

 

 

Bookmark and Share

‹ cofnij